O společnosti

CertifikátyStruktura společnostiHistorieSkupina InterlactoInovace výroby a balení tekutých mléčných výrobků a nápojůInovace mléčných výrobků s využitím membránových procesů2019 – realizace úsporných energetických opatření ve výrobním areálu společnosti BOHEMILK, a.s. Linka na formování sýru NIVA

O společnosti

Inovace výroby a balení tekutých mléčných výrobků a nápojů

Společnost BOHEMILK, a.s. realizuje projekt „Inovace výroby a balení tekutých mléčných výrobků a nápojů.“, který řeší vývoj a výrobu nového syrovátkového nápoje, fermentovaného nápoje a nový druh ochuceného mléka. Současně bude inovováno technologické vybavení, které zvýší i kvalitu a bezpečnosti stávajících výrobků.

Projekt je realizován prostřednictvím Programu rozvoje venkova na období 2014 -2020, v rámci Opatření 16. Spolupráce, Podopatření 16.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií, Operace 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh.

Dne: 8.8.2016


Název projektu: Inovace výroby a balení tekutých mléčných výrobků a nápojů
Cílem projektu: podpora inovací při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh  Spot 1   Spot 2   Spot 3   Zavřít